Licytacje i obwieszczenia

Data publikacji:

Termin licytacji: 15-05-2024 | godz. 08:30

Dnia 19 marca 2023r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Maciej Kołodziej, Kancelaria Komornicza nr IV w Stargardzie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:
15 maja 2024r. o godz. 08:30
w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie mającego siedzibę przy ul. Okrzei 8 w sali nr 214 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości lokalowej położonej w miejscowości: Stargard, ul. Henryka Sienkiewicza 3/4, dla której Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Stargardzie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1T/00121571/0. Nieruchomość należy do dłużnika : Józefy Przybyłowicz.
Lokal mieszkalny usytuowany jest na I piętrze. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 59,35 m2. Lokal składa się
z trzech pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju. Wejście do kuchni z przedpokoju otwartego na kuchnię. Lokal wyposażony w instalację wod.kan., elektryczną i gazową, ogrzewanie własne, w dużym pokoju zamontowany piecyk na drewno, ciepła woda z piecyka elektrycznego usytuowanego w łazience. Stan techniczno - użytkowy lokalu dobry.
Suma oszacowania wynosi 278.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 208.500,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27.800,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Szczecinie 30 12403927 1111 0010 4770 4300
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość, przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz przeglądać protokół opisu i oszacowania nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Stargardzie przy ul. Okrzei 8. Informacje dotyczące licytowanej nieruchomości można uzyskać również pod nr telefonu (91) 391-02-65.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności

Zdjęcia https://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/614479

Komornik Sądowy
Maciej Kołodziej

Data publikacji:

Termin licytacji: 09-05-2024 | godz. 09:00

Dnia 19 marca 2024r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Maciej Kołodziej, Kancelaria Komornicza nr IV w Stargardzie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:
9 maja 2024r. o godz. 09:00
w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie mającego siedzibę przy ul. Okrzei 8 w sali nr 238 odbędzie się druga licytacja nieruchomości zabudowanej wolnostojącym budynkiem mieszkalnym i obiektami gospodarczymi oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działki o numerze ew. 517 i 482/2 położonej w Stargardzie przy ul. Szymanowskiego 3, dla których Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Stargardzie prowadzi jedną księgę wieczystą o numerze KW SZ1T/00032843/7. Właścicielami nieruchomości na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej są dłużnicy Grażyna Feifer oraz Wojciech Feifer.
Nieruchomość stanowi działka nr ew. 517 o powierzchni 549 m2zabudowana wolnostojącym budynkiem mieszkalnym z dwoma wbudowanymi garażami, budynkiem gospodarczym i wiatą oraz działka nr ew. 482/2 o powierzchni 580 m2 zabudowana altanką, szklarnią, placem zabaw oraz budynkiem gospodarczym. Działki tworzą jedną zorganizowaną całość. Dostęp do działki nr ew. 482/2 poprzez działkę nr ew. 517.
Suma oszacowania nieruchomości wynosi 738.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 492.000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 73.800,00 zł.najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Szczecinie 30 12403927 1111 0010 4770 4300
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość, przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
z komornikiem oraz przeglądać protokół opisu i oszacowania nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Stargardzie przy
ul. Okrzei 8.
Informacje dotyczące licytowanej nieruchomości można uzyskać również pod nr telefonu (91) 391-02-65.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zdjęcia https://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/614478

Komornik Sądowy
Maciej Kołodziej

Data publikacji:

Termin licytacji: 15-05-2024 | godz. 10:00

Dnia 19 marca 2023r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Maciej Kołodziej, Kancelaria Komornicza nr IV w Stargardzie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:
15 maja 2024r. o godz. 10:00
w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie mającego siedzibę przy ul. Okrzei 8 w sali nr 214 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanej położonej w Brudzewicach 87 (powiat stargardzki, gmina Suchań), działka nr 409, dla której Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Stargardzie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1T/00052995/3.
Właścicielem gruntu jest Miasto i Gmina Suchań, zaś właścicielem budynku i użytkownikiem wieczystym gruntu są dłużnicy Paweł Rokoszewski oraz Magdalena Rokoszewska na zasadzie prawa wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej.
Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem o charakterze mieszkalno-usługowym. Działka w użytkowaniu wieczystym do 03 października 2093r. W dniu 24.11.2016r. została wydana decyzja 35/2016 o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku handlowo-usługowego z poddaszem nieużytkowym na budynek mieszkalny jednorodzinny. Działka o powierzchni 675 m2 ,budynek poniemiecki, wolnostojący, jednokondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym, częściowo podpiwniczony. Stan techniczno-użytkowy budynku przeciętny ze wskazaniem do remontu. We frontowej części budynku na parterze znajduje się pomieszczenie byłego sklepu, w tylnej części znajduje się lokal mieszkalny. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 85,71 m2 . Na parterze od strony tylnej budynku znajduje się lokal mieszkalny obecnie nie jest użytkowany, składający się z pokoju z aneksem kuchennym , korytarza, pokoju, łazienki.
Suma oszacowania wynosi 112.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 84.000,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11.200zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Szczecinie 30 12403927 1111 0010 4770 4300
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość, przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
z komornikiem oraz przeglądać protokół opisu i oszacowania nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Stargardzie przy
ul. Okrzei 8. Informacje dotyczące licytowanej nieruchomości można uzyskać również pod nr telefonu (91) 391-02-65.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności

Zdjęcia https://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/614481

Komornik Sądowy
Maciej Kołodziej

Data publikacji:

Termin licytacji: 15-05-2024 | godz. 10:00

Dnia 19 marca 2023r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Maciej Kołodziej, Kancelaria Komornicza nr IV w Stargardzie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:
15 maja 2024r. o godz. 10:00
w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie mającego siedzibę przy ul. Okrzei 8 w sali nr 214 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej w Brudzewicach 27 (powiat stargardzki, gmina Suchań), działka nr 146, dla której Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Stargardzie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1T/00040487/2.
Właścicielem gruntu jest Gmina Suchań, zaś właścicielem budynku i użytkownikiem wieczystym gruntu są dłużnicy Paweł Rokoszewski oraz Magdalena Rokoszewska na zasadzie prawa wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej.
Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem o charakterze handlowo-usługowym. Działka w użytkowaniu wieczystym do 03 października 2093r. Działka o powierzchni 287 m2 Budynek wolnostojący o funkcji handlowo-usługowej, jednokondygnacyjny o powierzchni zabudowy 79 m2. Budynek wzniesiony w latach 80-tych XX w. Budynek wyposażony w instalację wod.-kan. (do zbiornika bezodpływowego), elektryczną. Ogrzewanie z kotła na paliwo stałe zlokalizowanego w piwnicy. Stan techniczno-użytkowy budynku - przeciętny.
Suma oszacowania wynosi 75.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 56.250,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7.500,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Szczecinie 30 12403927 1111 0010 4770 4300
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość, przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
z komornikiem oraz przeglądać protokół opisu i oszacowania nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Stargardzie przy
ul. Okrzei 8. Informacje dotyczące licytowanej nieruchomości można uzyskać również pod nr telefonu (91) 391-02-65.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności

Zdjęcia https://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/614480

Komornik Sądowy
Maciej Kołodziej