Licytacje i obwieszczenia

Data publikacji:

Termin opisu i oszacowania: 10-05-2021 | godz. 11:00

Dnia 01 kwietnia 2021r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Maciej Kołodziej, Kancelaria Komornicza nr IV w Stargardzie w sprawie egzekucyjnej przeciwko dłużnikom:
     Henryk Łazowski        73-110 Stargard,   ul. Przedwiośnie 29/2
    Mirosława Łazowska    73-110 Stargard,   ul. Przedwiośnie 29/2

 na podstawie art. 945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:
10 maja 2021r. o godz. 11:00

zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości lokalowej położonej w Stargardzie przy ul. Przedwiośnie 29/2, dla której Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Stargardzie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1T/00110873/7.
Jednocześnie Komornik informuje, że czynności opisu i oszacowania dokona w miejscu położenia ww. nieruchomości.

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią  zajętych, aby przed ukończeniem  opisu  zgłosiły swoje prawa.

Komornik Sądowy
Maciej Kołodziej