Licytacje i obwieszczenia

Data publikacji:

Termin licytacji: 25-11-2021 | godz. 09:00

Dnia 17 września 2021r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Maciej Kołodziej, Kancelaria Komornicza nr IV w Stargardzie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:
25 listopada 2021r. o godz. 09:00
w budynkuSądu Rejonowego w Stargardzie mającego siedzibę przyul. Okrzei 8 w sali nr 222 odbędzie siępierwsza licytacjanieruchomości lokalowejpołożonej w Stargardzie przy ul. Oświaty 18/3,dla którejSąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Stargardzieprowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1T/00037154/5.
Nieruchomość należy do dłużników:
Grzegorz Firlejw udziale w wysokości 1/2,
Karolina Firlejw udziale w wysokości 1/2.
Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi 56,28 m2. Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z w.c.
 i przedpokoju. Okna z profili pcv. Drzwi zewnętrzne przeciwwłamaniowe, drzwi wewnętrzne drewniane poniemieckie odremontowane. Lokal wyposażony w instalację elektryczną, wod.- kan., gazową. Ogrzewanie i ciepła woda z kotła gazowego ustytuowanego w łazience. Stan techniczno - użytkowy lokalu dobry.
Suma oszacowania wynosi346.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa3/4 sumy oszacowania i wynosi 259.500,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest34.600,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Szczecinie 30 12403927 1111 0010 4770 4300
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość, przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
z komornikiem oraz przeglądać protokół opisu i oszacowania nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Stargardzie przy
ul. Okrzei 8.
Informacje dotyczące licytowanej nieruchomości można uzyskać również pod nr telefonu (91) 391-02-65.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy Maciej Kołodziej