Licytacje i obwieszczenia

Data publikacji:

Termin opisu i oszacowania: 28-12-2021 | godz. 10:00

OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Dnia 23 listopada 2021r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Maciej Kołodziej, Kancelaria Komornicza nr IV w Stargardzie w sprawie egzekucyjnej przeciwko dłużnikowi:
     Bronisław Jungiewicz
    73-110 Stargard,   ul. Nałkowskiej 3
którego reprezentuje:
    Adwokat Robert Sucharzewski, 73-110 Stargard ul. Czarnieckiego 4 a/3

 na podstawie art. 945 §2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:
28 grudnia 2021r. o godz. 10:00

zostanie dokonany opis i oszacowanie nieruchomości zabudowanej położonej w Stargardzie przy ul. Zofii Nałkowskiej 3 (działka nr ew. 69), dla której Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Stargardzie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1T/00036072/9. Jednocześnie Komornik informuje, że czynności opisu i oszacowania dokona w miejscu położenia ww. nieruchomości.

Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią  zajętych, aby przed ukończeniem  opisu  zgłosiły swoje prawa.

Komornik Sądowy
Maciej Kołodziej